sowie

Sprawy biznesowe, firma, praca - przydatne informacje

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
2013-11-20 12:42

 

O wpływie wielkich koncernów na region oraz życie społeczno- -gospodarcze, a także barierach i szansach rozwojowych debatowano podczas spotkania „Globalny biznes – lokalne korzyści – wiemy jak to robić”. Organizatorem konferencji w Zamku Książ była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”. W spotkaniu wzięli udział menadżerowie globalnych koncernów, lokalni przedsiębiorcy, politycy i samorządowcy.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-11-13 09:07

Pozyskiwanie i obsługa inwestorów, promocja i wyszukiwanie nowych terenów. To tylko niektóre zadania nowo otwartego w Kłodzku przy ul. Objazdowej 11, zamiejscowego biura spółki INVEST-PARK, zarządzającej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Placówka deklaruje systematyczne kontakty z samorządami i przedsiębiorcami z rejonu Kłodzka, Ząbkowic Kłodzkich, Kudowy Zdroju i innych miejscowości, współpracujących ze strefą. Głównym celem tej inicjatywy jest ożywienie gospodarcze południa regionu i zachęcenie przedsiębiorców do planowania inwestycji.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-11-12 09:21

Projekt „Strategia i szkolenia - polsko francuski program wspierania firm MŚP województwa mazowieckiego” jest odpowiedzią na współczesne wyzwania gospodarcze. Poznanie i adaptacja rozwiązań francuskich na polskim rynku pozwoli zminimalizować problemy pracodawców, którzy odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego w 2013 oraz w 2014 roku.

Z myślą o potrzebach pracodawców z sektora MŚP, stworzyliśmy przy współpracy z partnerem francuskim - konsultantami z firmy Korda & Partners zestaw unikatowych na rynku rozwiązań.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-10-16 12:29

 Japońscy inwestorzy z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na zaproszenie kierownictwa Invest – Parku, zasiedli do debaty o współpracy.
Seminarium z Japończykami, to najnowsza inicjatywa prezes Invest Parku, Barbary Kaśnikowskiej, która postanowiła poznać oczekiwania przedsiębiorców, już działających w strefie. - Chcemy się dowiedzieć w bezpośredniej rozmowie, z jakimi problemami borykają się firmy i wspólnie znaleźć rozwiązanie mówi prezes Kaśnikowska. Ogólną sytuację ocenił przedstawiciel Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Marek Szostak.- Przeprowadziliśmy badania w tej sprawie. Wynika z nich, że Japończykom przeszkadza kiepski stan dróg, biurokracja i niejednoznaczne przepisy, skostniałe prawo pracy czy niewydolna służba zdrowia.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-10-16 12:28

 

Stworzenie rady biznesu przy uczelni, organizacja staży, praktyk i zajęć warsztatowych dla studentów oraz konsultacje w sprawie nowych kierunków i specjalizacji, to główne założenia porozumienia pomiędzy Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Świdnicy, a Sudeckim Związkiem racodawców. Jest to pierwsza inicjatywa w aglomeracji wałbrzyskiej, która ma na celu wykorzystanie potencjały naszej organizacji i zacieśnienie współpracy uczelni wyższej z przedsiębiorcami – podkreśla Marcin Kowalski, wiceprezes Sudeckiego Związku Pracodawców. - Przede wszystkim utworzyliśmy radę naukowo – biznesową przy naszej placówce - mówi Krzysztof Grzegorczyk, kanclerz Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Świdnicy.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-09-12 09:55

W Polsce poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska, wynika z szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).
- W 2011 roku firmy zagraniczne działające w Polsce zainwestowały 36% swoich zysków, podczas gdy w Europie poziom reinwestycji wynosi zaledwie 11% - powiedziała wiceprezes Agencji Anna Polak-Kocińska podczas konferencji Reinwestycje w Polsce.
Dodała, że odsetek reinwestycji zagranicznego kapitału w Polsce jest wyższy niż średnia światowa.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-08-08 14:34


Do 2026 roku będą funkcjonować Specjalne Strefy Ekonomiczne, w tym także WSSE „Invest-Park”. Prezydent Świdnicy jest przekonany, że decyzja Rady Ministrów o przedłużeniu działalności stref przyciągnie do regionu kolejnych inwestorów. W najbliższym czasie za kwotę niemal 5 milionów złotych przedsiębiorstwo Best Systemy Grzewcze wybuduje swój nowy zakład, w którym pracę znajdzie co najmniej 5 osób.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-08-08 14:33


Ponad 660 miejsc pracy i inwestycje na poziomie blisko 630 milionów złotych. To deklaracje siedmiu przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia na na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach zarządzanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Firmy pojawią się w Bolesławcu, Wołowie, Świdnicy, Dzierżoniowie, Nysie, Strzegomiu i w Wałbrzychu. Wśród tych, którzy w poniedziałek otrzymali zezwolenia, większość ma już fabryki, a teraz je rozbudowuje. -

czytaj więcej... (kliknij)

2013-07-05 10:36

Jest decyzja o przedłużeniu działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych przynajmniej do 2025 roku. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował, że wczoraj uzgodnił to z premierem Donaldem Tuskiem.
Janusz Piechociński powiedział reporterom Informacyjnej Agencji Radiowej i PAP, że decyzja to wyjście na przeciw dużemu zainteresowaniu inwestorów Polską.

czytaj więcej... (kliknij)

2013-05-17 11:31

Po raz drugi fabryka Toyoty została liderem ogólnopolskiego Rankingu Odpowiedzialnych Firm branży przemysłowej i chemicznej publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.


Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) czyli współpracy z różnymi grupami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy takimi jak: społeczność lokalna, partnerzy biznesowi, pracownicy. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za weryfikację zaś odpowiada firma doradczo-audytorska PricewaterhouseCoopers. Ranking jest publikowany corocznie od 2007 przez Dziennik Gazetę Prawną. Umożliwia on porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami oraz stanowi cenne narzędzie ułatwiające uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu w firmach. W 2013 roku w badaniu i audycie, na bazie których stworzono ranking, wzięło udział łącznie ponad 150 spółek działających na polskim rynku.

czytaj więcej... (kliknij)

ARCHIWUM