sowie

Sprawy biznesowe, firma, praca - przydatne informacje

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Poznaj swoje prawa
2017-03-10 11:56

W środę 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji przypominamy o najważniejszych uprawnieniach, które przysługują każdemu konsumentowi. Rozmawiamy z Zofią Dembną, prezes Federacji Konsumentów oddziału w Wałbrzychu.

 


Jak wygląda prawo konsumenckie w Polsce? Jakie prawa ma konsument? Czy może reklamować każdy produkt?

Obowiązująca ustawa o prawach konsumenta z dnia 20 maja 2014r. reguluje prawa przysługujące konsumentowi, a w szczególności : obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem w lokalach tradycyjnych (handlu, usługach itp.),umowy na odległość (telefon, dalekopis, internet itp.), poza lokalem przedsiębiorstwa (na pokazach, w domu u konsumenta itp.)

określa zasady i tryb wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia na odległość

dotyczącej usług finansowych. Przepisów ustawy nie stosuje się między innymi: do usług socjalnych, gier hazardowych, przewozu osób, zautomatyzowanych punktów sprzedaży, usług zdrowotnych, egzekucja postępowania upadłościowego. Konsument może reklamować każdy wadliwy produkt, chyba, że zakupił towar przeceniony z powodu wady, o której był poinformowany przez sprzedawcę w chwili zakupu.

Czy takie same uprawnienia jak przy zakupie produktów istnieją przy zakupie usług?

Dokładnie tak, uprawnienia są takie same, regulowane są przez ustawę.

Z paragonem czy bez? Ma to znaczenie w przypadku reklamacji?

Paragon bardzo ułatwia „udowodnienie” zakupu towaru w tym właśnie sklepie, przepisy nie ograniczają jednak możliwości składania reklamacji tylko do przedłożenia paragonu,

może być dopuszczony dowód – potwierdzenie zapłaty kartą lub dowód z zeznania świadka, co bardziej komplikuje postępowanie reklamacyjne.

Gdzie w Wałbrzychu mogą zgłaszać się konsumenci, którzy chcą pozyskać informację w zakresie ochrony swoich praw?

Biuro Federacji Konsumentów w Wałbrzychu obsługuje zainteresowanych w lokalu przy ulicy Limanowskiego 11, pod nr telefonu 74 8423377, Biuro Federacji Konsumentów w Szczawnie-Zdroju w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Al. Wojska Polskiego 4a, tel. 691536275 (tylko w poniedziałki od 14.00-16.00). Można zgłosić się również do Powiatowego Rzecznika Konsumentów przy Al. Wyzwolenia 24 oraz do Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu przy ul. Chrobrego 13.

Czy w związku ze Światowym Dniem Konsumenta, 15 marca będą prowadzone ogólnodostępne konsultacje?

Edukacja konsumencka, konsultacje, porady, pisma i pozwy, materiały edukacyjne dla studentów i uczniów oraz przedsiębiorców odbywa się na bieżąco za pośrednictwem doradców w biurach obsługi konsumentów. Ze swojej strony z okazji Światowego Dnia Konsumenta wszystkim konsumentom życzymy zdrowia w egzekwowaniu swoich praw oraz pozytywnego rozwiązania wszystkich swoich spraw konsumenckich.

Dziękuję za rozmowę

Magda PrzepiórkaAutor: 30minut


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: