sowie

Sprawy biznesowe, firma, praca - przydatne informacje

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Nasz przedstawiciel w Prezydium Rady
2016-04-29 10:31

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan wybrała członków Prezydium Rady na nową kadencję na lata 2016 - 2019. W Prezydium Rady zasiadać będzie Artur Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. Członkostwo w Radzie to szansa na wysłuchanie głosu dolnośląskiego biznesu.


Na ostatnim posiedzeniu Redy Regionów Konfederacji Lewiatan w Wieńcu Zdroju wybrano nowy skład Prezydium Rady, w którym od tej pory będzie działać Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców – Artur Mazurkiewicz. Objęcie tak ważnej funkcji przez osobę reprezentującą organizację pracodawców z Dolnego Śląska ma duże znaczenie dla całego regionu - jest bowiem szansą na wysłuchanie głosu dolnośląskiego biznesu. To wielki sukces dla Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan, który będzie miał okazję wspierać działalność Rady Regionów. Rada Regionów Konfederacji Lewiatan to kolegialny organ ustanawiający ramy współpracy dla związków regionalnych Konfederacji pomiędzy sobą, a także innymi organami Konfederacji. Rada Regionów z Prezydium na czele ma na celu koordynację funkcjonowania związków regionalnych, umacnianie ich pozycji, a także zapewnianie reprezentowanym pracodawcom, w szczególności z sektora MŚP, lepszego wpływu na regulacje gospodarcze oraz politykę gospodarczą władz krajowych i lokalnych. Radę Regionów tworzą Prezesi Związków Regionalnych będących organizacjami członkowskimi Konfederacji Lewiatan. - Związki regionalne Konfederacji Lewiatan są siłą napędzającą oraz wielkim wsparciem w codziennej aktywności Lewiatana. Regularne spotkania 25 związków regionalnych w ramach Rady Regionów stanowią doskonałą płaszczyznę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz opinii pomiędzy związkami. Efektywna współpraca Konfederacji ze związkami regionalnymi ma ogromne znaczenie m.in. z perspektywy wpływu na kształt tworzonego w Polsce prawa, które Lewiatan na bieżąco opiniuje – mówi Artur Mazurkiewcz, nowo wybrany członek Prezydium Rady Regionów oraz Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców. - Związki regionalne dbają na co dzień o rozwój gospodarczy regionów, o korzystne warunki prowadzenia biznesu oraz skuteczny dialog społeczny dla dobra poszczególnych województw, jak i całego kraju. Działalność Prezydium Rady Regionów ma duże znaczenie dla wykorzystania potencjału reprezentatywności Lewiatana we wszystkich regionach Polski – dodaje Artur Mazurkiewicz. W skład nowego Prezydium Rady Regionów Konfederacji Lewiatan oprócz Artura Mazurkiewicza wybrano: Mariana Bryksy z Małopolskiego Związku Pracodawców, Jolantę Szydłowską z Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Marka Zychla ze Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz Romana Rogalskiego z Nadwiślańskiego Związku Pracodawców.Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: