sowie

Sprawy biznesowe, firma, praca - przydatne informacje

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
ZUS Wałbrzych bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
2017-08-17 11:46

Od 11 do 15 września 2017 r. będzie można skorzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji w ramach organizowanego przez wałbrzyski oddział ZUS "Tygodnia Przedsiębiorcy".

Podczas bezpłatnych szkoleń omówione będą tematy, które niezmiennie interesują klientów Zakładu (m.in. zasady rozliczania oraz wypłaty świadczeń krótkoterminowych z ubezpieczeń społecznych, obowiązki osób rozpoczynających działalność gospodarczą). Zostaną także przedstawione planowane w przepisach zmiany i udogodnienia dla płatników (e-składka oraz elektroniczne zwolnienia lekarskie).


Dodatkowo poruszone będą tematy delegowania pracowników za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców. ZUS do współpracy zaprosił także specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz ze Straży Granicznej.

Tydzień przedsiębiorcy seminaria o następującej tematyce:

11 września 2017r.
Pakiet nowego przedsiębiorcy (rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej)
ABC przedsiębiorcy
CEIDG – zmiany w dokonywaniu rejestracji działalności gospodarczej z uwzględnieniem dokumentów zgłoszeniowych ZUS

12 września 2017r.
E- Składka – nowy wymiar rozliczeń
Zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2018r. (e-ZLA)

13 września 2017r.
Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne
Dobrowolne formy spłaty zadłużenia

14 września 2017r.
Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018r. (e-ZLA)
Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego

15 września 2017r.
Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Po każdym szkoleniu istnieje możliwość skorzystania z porad specjalistów.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie imiennych zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mailowy Agnieszka.Czerwinska@zus.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.



Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: